Hrabovský/Lazár - Profesionálne zvukové produkčné štúdio | Professional Sound Production Studio
    

1. NAHRÁVANIE VOICEOVERU

Ak sa bavíme o reklamnom spote, výroba začína výberom človeka, ktorý do spotu prepožičia svoj hlas. Jedná sa o profesionála vo svojom obore (zvyčajne herca), ktorý disponuje vhodným hlasom, má schopnosti s ním pracovať podľa zámeru režiséra a ktorý má potrebné skúsenosti. Režisér počas nahrávania usmerňuje prejav herca tak, aby bol výsledok v súlade s konceptom spotu. Dohliada na správnu rytmiku hovoreného slova, výslovnosť, artikuláciu, správne používanie intonácie a dôrazu. Nahrávanie voiceoveru do jedného spotu trvá od jednej do troch hodín – podľa náročnosti a dĺžky spotu. Sledujú sa každé drobné zaváhania. Všetko je totiž vo výsledku počuť. Za svoj profesionálny výkon si herec pýta honorár, ktorý závisí od licencie (viď časť „PREČO TO NIE JE MOŽNÉ UROBIŤ LACNEJŠIE“).

 

2. STRIH A ZVUKOVÁ ÚPRAVA VOICEOVERU

Nahrávku voiceoveru je potrebné najskôr zostrihať a potom zvukovo upraviť. Strih je proces, pri ktorom je potrebné z celého nahraného materiálu vybrať len tie časti, ktoré plánujeme v spote využiť, a zároveň vystrihnúť tie časti, ktoré sú rušivé (napríklad nádychy). Zvuková úprava zahŕňa napríklad manuálne prispôsobenie hlasitostí jednotlivých častí slov alebo hlások, frekvenčné vyladenie nahrávky (ekvalizácia) tak, aby hlas pôsobila prirodzene a vyvážene, zvukovú kompresiu, de-essing (odstránenie sykaviek) a ďalšie úpravy podľa potreby. 

 

3. VÝBER PODMAZOVEJ HUDBY/RUCHOV

Aby bol výsledný spot v súlade so zámerom a aby každá časť do seba pekne zapadla, je nutné vybrať správnu podmazovú hudbu a ruchy.

 

4. STRIH A ÚPRAVA PODMAZOVEJ HUDBY/RUCHOV

Zakúpenú hudbu a ruchy je teraz potrebné správne zostrihať a upraviť tak, aby mal spot po zvukovej stránke „hlavu aj pätu“. V tejto fáze je potrebný skutočný cit pre zvukový dizajn.

 

5. ČASOVANIE JEDNOTLIVÝCH ZVUKOV

Teraz je potrebné umiestniť každý zvuk na to správne miesto. Nejde len o synchronizáciu zvuku s obrazom, ale aj o zosúladenie voiceoveru s hudbou a ruchmi. Neverili by ste, aké je podstatné správne načasovať jednotlivé slová do hudby. Aj drobné posunutie môže poslucháča vedome či podvedome rušiť a obrať ho tak o pôžitok. Pretože aj reklamný spot by mal pôsobiť príjemne.

 

6. MIXÁŽ VOICEOVERU, HUDBY A RUCHOV

Ďalším veľmi dôležitým krokom je mixáž, teda správne spojenie všetkých zvukových prvkov do jedného konzistentného celku - výslednej zvukovej stopy. Tá nesmie pôsobiť ako zlepenec rôznych zvukov. Musí pôsobiť ucelene. Voiceover musí byť zrozumiteľný, no zároveň hlasitosťou a zvukovým profilom nevyčnievať.

 

7. FINÁLNY MASTERING

Poslednou výrobnou fázou je mastering. Ide o finálne doladenie hotovej zvukovej stopy tak, aby bola čo najviac vyvážená. Na prvý pohľad nepodstatné, no medzi profesionálmi veľmi dôležité. A pokiaľ je nahrávka určená pre TV vysielanie, je potrebné ju upraviť tak, aby bola v súlade s normou EBU R 128.

 

1. VYBAVENIE

Profesionálna práca so zvukom si z materiálneho hľadiska nevyžaduje len špičkový hardvér, ale aj softvér. Cena takéhoto vybavenia sa začína na tisíckach eur a končí na... Nie, nekončí nikde.

 

2. ŠTÚDIO

Bez správneho priestoru na nahrávanie je akékoľvek vybavenie k ničomu. Tak, ako je svetlo základným prvkom fotografa, priestor je základným prvkom zvukára. A to platí ako pri nahrávaní, tak aj pri zvukovej postprodukcii. Nahrávacie štúdio je absolútnou nevyhnutnosťou.

 

3. KNOW-HOW A SKÚSENOSTI

Na skúsenosti je potrebný čas. Veľa času. Veľmi veľa času. A, samozrejme, energie. Až následne sa skúsenosť môže postupne pretaviť do vlastného KNOW HOW. Každý ho má iné a jedinečné.

 

4. AUTORSKÉ DIELO

Každá zvuková stopa je podľa zákona 185/2015 Z. z. autorským dielom. Aby ste ju mohli používať, potrebujete licenciu. Tá určí, akým spôsobom a na akú dlhú dobu môžete s nahrávkou disponovať. Licenciu udeľuje autor diela. Už pri nahrávaní voiceoveru vzniká prvá licenčná zmluva medzi hercom a naším produkčným štúdiom. Herec poskytne licenciu za určitý honorár. Licenciou presne vymedzí, akým spôsobom sa jeho nahrávka môže použiť. Na výslednú cenu má preto obrovský vplyv napríklad to, na akú dlhú dobu sa licencia udeľuje, alebo či sa nahrávka použije na interné účely firmy, na Youtube, alebo bude súčasťou televízneho vysielania.